Privacyverklaring

In het kader van de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens, ben ik verplicht u te informeren welke informatie ik aan u vraag, waarom ik dit vraag, hoe ik dit verwerk en beveilig.                                                         

Persoonsgegevens:   Algemene en Bijzondere persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, zorgverzekeraar met klantnummer, bankrekeningnummer en gezondheidsgegevens.

Dossier:  De informatie wordt verwerkt in een dossier, om de doelen van de therapie te behalen en ten behoeve van de financiŽle administratie. Een dossier wordt digitaal vastgelegd en beveiligd. U heeft recht op inzage / rectificatie / wissen van uw persoonsgegevens. De bewaartermijn van een dossier is 20 jaar. 

Behandelovereenkomst en een Privacyverklaring: Overeengekomen en ondertekend in de eerste voetreflexafspraak behoren tot het dossier.

Geheimhouding:  Ik heb een geheimhoudingsplicht, op grond van de Beroepscode en de wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim. Eventueel bespreek ik met collega-therapeuten casuÔstiek uit mijn praktijk. Dit gebeurd altijd anoniem.  Alle collega's hebben een geheimhoudingsplicht.                                                                                               

Verwerkingsovereenkomst: Met mijn ICT-specialist en met mijn accountant heb ik een Verwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarnaast heb ik ook met een collega voetreflextherapeut een Verwerkingsovereenkomst afgesloten (indien ik tijdelijk / langdurig afwezig ben in mijn praktijk). Indien nodig zijn gegevens voor hen in te zien.                                                                                             

Hoe worden uw gegevens bewaard (data): De PC is beveiligd door middel van wachtwoord en encryptie. Back-up wordt geregeld uitgevoerd.

Datalek: Indien zich een datalek voordoet, wordt u hierover geÔnformeerd en ben ik verplicht een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Cookies: Ik gebruik alleen functionele cookies voor de website. Dit is nodig voor het functioneren van de website. Uw privacy blijft daarbij beschermd.   Jeanette Schršder | VoetSoul Praktijk voor Voetreflextherapie | Tuinkers 14 Oisterwijk | T: 0642735547 | info@voetsoul.com  | KvK: 17267589 | BTW-id: NL001549460B41