HANDIGE INFORMATIE

Coronavirus Praktijk Protocol.pdf

 

Ik ben aangesloten bij:

  • Beroepsvereniging FAGT (Federatie voor Additieve Geneeskundige Therapeuten), https://fagt.org/
  • Stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg),           https://rbcz.nu/          
  • Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn),  https://quasir.nl/  

           U kunt bij Quasir terecht als u een klacht / geschil heeft / als u het ergens niet me eens gebogen over de geleverde zorg.

            Bespreek eerst uw klacht met uw zorgverlener.

          Lukt dat niet, meld de klacht bij de klachtenfunctionaris van Quasir. 

           Deze functionaris kan u informeren, ondersteunen en bijstaan bij bemiddeling tussen u en uw zorgverlener. 


  AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) zie Uw Privacy en https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

   

 
       

 

 
Jeanette Schršder | VoetSoul voor Praktijk Voetreflextherapie | Tuinkers 14 Oisterwijk | T: 0642735547 | KvK: 17267589 | BTW-id: NL001549460B41